Tilbake til startsiden

Hvordan vil framtidens flomsituasjon være?

Ifølge forskerne skal flom bli et vanlig fenomen i framtiden. I Norge har vannføringen i veldig mange elver vært observert i flere tiår. Nå ser det ut som at vårflommene kommer stadig tidligere.

 

Framtiden vil kanskje også bringe flere ekstreme nedbørs-episoder på kort tid. Da får vi flere lokale, store regnflommer. Små bratte bekker og tettbebygde områder og byer er utsatte.
I tettbebygde områder er ofte store arealer lagt under asfalt. Du har kanskje lagt merke til at vannpytter danner seg fortere på asfalt enn på gress? Når all mark er overbygd kan ikke jorda lenger ta til seg fuktighet og vannet vil samle seg raskt. Store mengder vann må derfor føres vekk i et avløpsnett på kort tid – noe de ofte ikke er i stand til siden rørene er for små.


I framtiden må vi kanskje bygge husene våre langt fra bekker og elver, og bygge andre avløpsnett enn vi har i dag.


Her kan du se et mulig værvarsel for vinteren 2050 basert på tall fra FNs klimapanel. 

 

Kilde: cicero.uio.no
Foto: wikipedia