Til starsiden

Idebank for lærere

Idebank for lærere er et hjelpemiddel for lærere i undervisningen i fagene matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. De er utarbeidet med kompetansemål etter 7. årstrinn. Oppgavene er varierte, grundig beskrevet og med rom for tilpassinger. Her ligger både feltoppgaver og oppgaver som kan utføres i klasserommet. Lykke til!

Finn flommerker

Historiske flommer

Hvor fort renner vannet?

Hvor mye vann renner i bekken?

Hvor høy er vannstanden i elva?

Hvilket materiale transporterer bekken lengst?

Planter og dyr langs bekken

Intervju oppgave

 

Til startsiden
 

Til startsiden

Filmen er hentet fra
storflommen på Østlandet
i 1995. Stedet er Tretten i
Gudbrandsdalen og elva
er Moksa. Klikk på pilen for å se filmen.
Nyttige linker   |   Om nettstedet